038 - 376 30 39

Welkom in Klas 78

Welkom bij klas 78.

Klas 78  is een samenwerkingsvorm van De Rank, De Bron en het Agnieten College Wezep. Klas 78 is in 2011 opgericht. Nadat we eerder op scholen vooral ingezet hebben op zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen, is er meer aandacht voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

In Klas 78 krijgen leerlingen uit de groepen 7 en 8 op het Agnietencollege les van docenten van het Agnietencollege. Ze volgen daar o.a. lessen in wiskunde, science, techniek en filosofie. (Het aanbod kan per jaar verschillen.)

Een drietal zaken zijn voor plaatsing van een kind in Klas 78 van belang:

Het werk zelf en de manier van werken moet in de groepen zo georganiseerd zijn dat kinderen die “meer” aan kunnen ook die mogelijkheden krijgen.
In de groepen (op school) zijn er goede en uitdagende materialen, bijvoorbeeld de Pittige Plus Torens, voor de leerlingen om mee aan de slag te kunnen.

 

Klassenfoto

Tip

Neem ook een kijkje op Klasbord

Contact