22 februari 2021

Naam IKC

Woensdag 3 maart is het zo ver! Dan trekken we als de Bron in het nieuwe IKC met de naam De Vlinder. Waar staat deze nieuwe naam nu voor?

Aan ouders en leerkrachten is destijds gevraagd om een mooie naam voor het nieuwe IKC te bedenken. We vinden het passend dat het gebouw een naam draagt die uitdraagt waar we voor staan. In de projectgroep van 19 oktober jl. is de naam ‘IKC De Vlinder’ bedacht.
Research via Google gaf aan dat deze naam nog niet in de regio door een school of IKC wordt gebruikt.

Het gebouw bestaat uit twee vleugels; de vorm van een “denkbeeldige” vlinder met het centrale gedeelte als lijfje. Een vlinder maakt, net als onze kinderen, een prachtige ontwikkeling door. Een vlinder begint als een cocon, te vergelijken met onze baby’s, vervolgens ontpopt de cocon zich tot rups, wat vergeleken kan worden met onze peuters en kleuters. De rups ontwikkelt zich tot een prachtige vlinder. Deze vliegt de wijde wereld in om nieuwe dingen te leren, te vergelijken met onze leerlingen van de midden- en bovenbouw. De één vliegt hoog, de ander laag, het maakt niet uit. Elke vlinder, als onderdeel van Gods schepping, heeft haar eigen levensbestemming.
De gedaanteverandering van de vlinder wordt metamorfose genoemd. In de bijbel komen we dit 4 maal tegen, eerst als Jezus verandert en later dat wij als christenen worden veranderd door ons geloof. Het is mooi om te ervaren dat wij onze kinderen mogen begeleiden bij hun ontwikkeling tot prachtige vlinders!

Bekijk al ons nieuws