038 - 376 30 39

Nieuwbouw de Bron

Nieuwbouw de Bron.

Achter de schermen zijn we al druk bezig met de plannen voor een nieuwe school! Regelmatig wordt er vergaderd. Samen met het team is het Plan van Eisen gemaakt. Hierin staat wat we nodig denken te hebben om ons onderwijs te kunnen uitvoeren in het nieuwe gebouw. Daarin hebben we staan dat we willen werken met leerpleinen. Dit zijn ruimtes waar de kinderen elkaar ontmoeten, samen kunnen werken aan opdrachten. Deze ruimtes zijn bij elke bouw te vinden, dus ook bij de kleuters, bij de middenbouw en bovenbouw. We willen dat de kinderen daar direct vanuit het klaslokaal naar toe kunnen gaan. De leerpleinen moeten dus direct grenzen aan de klassen. We hebben ook aangegeven dat we veel kleine ruimtes willen hebben waar kinderen alleen of met een paar tegelijk kunnen werken, zonder dat ze last hebben van anderen. Voor veel kinderen is dit fijn. Ook die ruimtes moeten dicht bij de klaslokalen zijn.
We zijn ook al bezig met het technische gedeelte. Daarbij moet u denken aan de keuze van kozijnen (hout of kunststof), de vloeren (hard of zacht), stopcontacten, toiletten, garderobe, lift, keuken......... Al deze besprekingen worden samen gevoerd met mensen van de Meidoorn en de SKO. Voor onze school zitten meester Ben en juf van Dorp in de projectgroep. We worden begeleid door diverse mensen van bouwbegeleidingbedrijf Dion.
In het voorjaar zal de stuurgroep een architect kiezen. 

Eind januari is er weer een bijeenkomst met vertegenwoordigers vanuit de buurt om hen bij te praten. Dit gebeurt onder leiding van de gemeente.
In februari is er een bijeenkomst met de hele buurt om de verdere procedure toe te lichten (oa de bestemmingsplanwijziging). Deze staat ook onder leiding van de gemeente.

Nog even voor alle duidelijkheid: ja, we gaan samenwerken met onze collega's van de Meidoorn maar de Bron blijft de Bron en de Meidoorn blijft de Meidoorn met ieder zijn eigen identiteit. U moet de samenwerking zien in het gebruik maken van elkaars ruimtes, van elkaars materialen, van elkaar expertise......

< Terug naar het overzicht