038 - 376 30 39

Ouders en Onderwijs

Graag betrekken we u, als ouder(s)/verzorger(s), bij het onderwijs aan uw kind op de Bron. Uw betrokkenheid is immers van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. In de bekende 10 minuten gesprekken staan zowel uw belangen als de vorderingen van uw kind centraal. Tijdens de jaarlijkse informatieavond in oktober geven we u graag een kijkje in het dagelijks leven in de groep van uw kind. Ook leuke en minder leuke of praktische nieuwtjes zijn onderdeel van het schoolleven van uw kind. We houden u hiervan graag eens per twee weken op de hoogte via de digitale nieuwsbrief. En omdat we altijd hulp kunnen gebruiken om de schooltijd van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken, vragen we u in de 'klussenbrief' om u minimaal voor één activiteit op te geven waarbij wij een beroep op u kunnen doen. Vele handen maken samen licht en gezellig werk!