038 - 376 30 39

afspraken naar binnen gaan

Naar binnen
Beide buitendeuren gaan om 5 voor half 9 open. De kinderen mogen dan naar binnen. Voor schooltijd is er geen pleinwacht. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen tot de deur opengaat. Om half 9 begint de school en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn.
Ouders gaan vanaf groep 3 in principe niet mee naar binnen. Anders wordt het te druk in de gangen en komt de veiligheid van de kinderen in het gedrang.

Kort overleg met de leerkracht
Korte dringende boodschappen kunnen doorgegeven worden aan de leerkracht, ook voor schooltijd. Op dat moment heeft de leerkracht geen tijd voor een uitgebreid gesprek. Hij/zij heeft dan de verantwoording voor de kinderen. Wel kunt u op dat moment een afspraak maken voor ’s middags na schooltijd of later.

Afspraken bij regenachtig weer:
Bij slecht weer hoeven de kinderen niet op het schoolplein te blijven. Ze worden dan 5 minuten voor aanvang schooltijd naar binnen gelaten door de leerkracht. Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden? De pauze wordt bij slecht weer ook binnen doorgebracht. De kleuters worden, als het regent,  uit de klas gehaald.