038 - 376 30 39

contact met de leerkracht

Contacten leerkrachten en ouders

De leerkrachten vinden een goed contact tussen ouders en school belangrijk. Zo ontmoeten ze graag de ouders (in de tijd van de rapporten) om met hen te praten over de vorderingen van hun kind(eren). Daarnaast weten ze, dat er zaken zijn, die zich niet zo gemakkelijk laten bespreken op school. In dat geval kunt u een huisbezoek aanvragen. Alle kinderen van groep 1 worden thuis bezocht, evenals alle later ingekomen kinderen.
In september worden alle ouders uitgenodigd voor een 10 minutengesprek waarbij de ouder aan het woord is. Op dat moment kunt u als ouder/verzorger aan de leerkracht alles over uw kind vertellen wat u belangrijk vindt. In november en februari zijn er 10 minutengesprekken over de vorderingen van uw kind. In juni zijn vrijblijvende gesprekken.

Spreekuur
Er is geen vast spreekuur. Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kan dit praktisch altijd. Een telefoontje, briefje of mail is voldoende. De leerkracht zorgt er voor, dat er een tijdstip gevonden wordt, waarop rustig gepraat kan worden. De deelteamcoordinator is op maandag, dinsdag en vrijdag bereikbaar. Met de directeur kunt u het beste telefonisch een afspraak maken.

Mailadressen van de leerkrachten