038 - 376 30 39

informatievoorziening aan ouders


Informatievoorziening aan ouders

* Kijk-, praat- en luisteravond
U krijgt vanaf groep 2 twee keer per schooljaar een uitnodiging om op school te komen praten over de vorderingen van uw zoon/dochter. Het zijn de bekende tien minutengesprekken, die voor veel ouders voldoende zijn, maar voor sommige ouders aanleiding zal geven op een ander moment wat langer en indringender over het werk van uw kind/onze leerling te praten. De 10 minutengesprekken in september, november en februari hebben een verplichtend karakter.
De 10 minutengesprekken in september zijn bedoeld om u als ouder/verzorger aan het woord te laten. In dit gesprek kunt u aan de leerkracht alles over uw kind vertellen wat voor u van belang is. De andere 10 minuten gesprekken zijn vooral bedoeld om te praten over de vorderingen van het kind. Dit gesprek is voor alle groepen- dus ook voor de kinderen uit groep 1.

* Informatieavond
In oktober houden alle groepen een informatieavond voor de ouders. Het is voor alle ouders van belang dat deze avond wordt bezocht!!

* Voorlichtingsavond groep 8
Tijdens deze avond wordt vooruit gekeken naar het vervolgonderwijs dat in de regio te volgen is, de eindtoets, de advisering en de aanmeldingsprocedures.

* Nieuwsbrief
Iedere maand ontvangt elk gezin via de mail de nieuwsbrief, boordevol informatie voor ouders en kinderen. U kunt deze nieuwsbrief in de regel (behoudens calamiteiten) op de laatste donderdag of vrijdag van de maand verwachten via de mail.