038 - 376 30 39

kosten

Ouderbijdrage/andere kosten

Er zijn op school allerlei onkosten, die niet vergoed worden door het rijk of de gemeente, bijvoorbeeld de viering van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, een ijstraktatie tussendoor, dierendag, de slotdag e.d. Deze activiteiten vindt het team echter wel belangrijk voor de kinderen. Vandaar, dat de school van de ouders een bijdrage van €24,-- per kind vraagt. Deze bijdrage is vrijwillig. Gespreide betaling is altijd mogelijk. Daarnaast wordt voor de schoolreisjes jaarlijks een bijdrage gevraagd van ongeveer €25,00 tot €30,00. Het schoolkamp van groep 8 kost ongeveer €60,--.  In samenwerking met de OWG worden er een aantal acties gehouden waarvan de opbrengst gebruikt wordt om de kosten van het schoolreisje/schoolkamp te drukken.
Verder wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten van de pleinwachtvrijwilligers mede te financieren. Dit gaat om een bedrag van €25,00 per gezin.
Voor het innen van deze bijdragen wordt gebruik gemaakt van automatische incasso of kwitanties.
In overleg met de school is een regeling te treffen over bepaalde bijdragen.
Het bankrekeningnummer van de school is: NL10RABO 0311 9680 74 (Rabobank).