038 - 376 30 39

overzicht gebruikte leermethoden

Overzicht van de gebruikte methoden.    

Godsdienst Kind op maandag
Lezen groep 3

Kim-versie

Begrijpend en studerend lezen Nieuwsbegrip
Voortgezet technisch lezen groep 4, 5 en 6 Estafette
Rekenen Wereld in getallen (4e versie)
Nederlands Taalactief (nieuwe versie)
Engels Groove me!
Schrijven Schrijven in de basisschool
Verkeer Op fietsen en voeten
Geschiedenis Brandaan
Aardrijkskunde Meander
Natuurkunde  Naut
Muziek Muziek moet je doen
 
Soc. emotionele ontwikkeling Kanjertraining
Tekenen   Laat maar leren
Handvaardigheid Laat maar leren
Techniek De Techniektorens