038 - 376 30 39

schooltijden

Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
8.30 uur tot 14.30 uur

Woensdag: 
8.30 uur tot 12.30 uur