038 - 376 30 39

Werkgroep Hoofdluis

We hebben op school een groep ouders die in de tweede week na elke vakantie alle kinderen komen controleren op hoofdluis. Mochten er tussendoor meldingen zijn van hoofdluis, dan vindt een extra controle plaats. Ouders die hoofdluis bij hun kind ontdekken, worden dringend verzocht dit direct door te geven aan de eigen leerkracht of aan juf van Dorp. Zij zorgen ervoor dat de werkgroep ingeschakeld wordt voor een extra controle van de groep. Als er bij een controle hoofdluis bij uw kind ontdekt wordt, dan zal juf van Dorp deze informatie telefonisch aan u meedelen. Uw kind krijgt dit niet op school te horen. Hoofdluis wordt door ons gezien als zeer 'besmettelijk' - uw kind moet direct behandeld worden. Verdere tips: kleding, beddengoed ed wassen. Wat niet wasbaar is: 24 uur in de diepvries. Vergeet niet om ook de stoelen in de auto goed  te zuigen. Vanuit de GGD wordt het dringende advies gegeven om bij hoofdluis vooral te blijven kammen met een netenkam. En heel vaak controleren.