038 - 376 30 39

Werkgroep Identiteit

De werkgroep Identiteit is opgericht door de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad (MR) en de ouders van de SchoolCommissie (SC). Vanuit beide geledingen zit een vertegenwoordiging in de werkgroep. Het belangrijkste doel is om de christelijke identiteit van de school te waarborgen.

De volgende mensen hebben momenteel zitting in de werkgroep:
vanuit de MR: Gosé van Gelder
vanuit de ouders: Priska van Gaalen
vanuit het team: Geelke van de Worp
vanuit de directie: Elvrie Croes en Nynke van der Eijk

 

Bijlage