Ouders en verzorgers

Graag betrekken we u, als ouder(s)/verzorger(s), bij het onderwijs aan uw kind op de Bron. Uw betrokkenheid is immers van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. In de bekende 10 minuten gesprekken staan zowel uw belangen als de vorderingen van uw kind centraal.
Nieuwsbrieven en de Schoolgids. Hier vindt u de meest actuele schoolgids samen met onze nieuwsbrieven! Via de nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op en rond de school. Ook vindt u in de nieuwsbrief een agenda waardoor u juist geïnformeerd wordt over…
Missie en visie (versie 1)
De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van christelijke basisschool de Bron. Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen,…
De leden van de ouderwerkgroep worden gekozen door en uit de ouders. Als er een vacature is, kan een ouder zich ook zelf opgeven voor de OWG. De communicatie hierover verloopt via de nieuwsbrief. De ouderwerkgroep wil het contact tussen school en ouders bevorderen, o.m. door het helpen organiseren…
De werkgroep Identiteit is opgericht door de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad (MR) en de ouders van de SchoolCommissie (SC). Vanuit beide geledingen zit een vertegenwoordiging in de werkgroep. Het belangrijkste doel is om de christelijke identiteit van de school te waarborgen.
Op deze pagina kunt u met uw wachtwoord inloggen om in het leerlingvolgsysteem te komen. Daar kunt u de ontwikkeling en de leerresultaten van uw kind volgen. Als u vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de eigen leerkracht.
Praktische informatie, zoals schooltijden, gymrooster, vakantierooster en studiedagen
Er zijn op school allerlei onkosten, die niet vergoed worden door het rijk of de gemeente, bijvoorbeeld de viering van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, een ijstraktatie tussendoor, dierendag, de slotdag e.d. Deze activiteiten vindt het team echter wel belangrijk voor de kinderen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren. Door verder gaan op onze website gaat u akkoord met ons cookie beleid.

Akkoord