Passend onderwijs

Passend onderwijs  / Zorg en begeleiding

Wij staan voor: “De Bron zorgt voor ontwikkeling.” Op De Bron hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Ieder kind verdient goed onderwijs.
  • Onderwijs moet uitgaan van de mogelijkheden van een kind, niet van beperkingen.
  • Partnerschap tussen ouders en school vergroot de opbrengst van ons onderwijs.

Onze visie is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en dat verschillen tussen kinderen gewoon zijn. Op De Bron werken wij er dan ook dagelijks aan om ieder kind dat onderwijsaanbod te geven wat nodig is om zich zo optimaal en breed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat is maatwerk. We streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen naar een basisschool in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en kunnen ze meedoen in de samenleving.

Het is ons streven dat zo weinig mogelijk kinderen worden doorverwezen naar het speciaal (basis) onderwijs. Daarbij gaat het natuurlijk vooral om de kwaliteit van onze school en vooral van hen die daar werkzaam zijn. Daarin gaan wij onverminderd en zelfs meer investeren. Kortom, ‘passend onderwijs’ is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Eigenlijk zeggen we: Passend onderwijs is gewoon goed onderwijs, passend bij elk kind.

We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en zien het dan ook als onze opdracht om het maximale uit ieder kind te halen. Om dit te kunnen verwezenlijken volgen we de kinderen heel goed om zo aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van elk kind. Brede talentontwikkeling speelt ook een belangrijke rol. Zo nemen, naast het verstandelijke leren, o.a. sport en spel, cultuur, burgerschap en de creatieve vakken een belangrijke plaats in.

Zie het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hieronder voor meer informatie over passend onderwijs.

Als u meer wilt weten hoe wij onze begeleidingsstructuur hebben ingericht, dan kunt u hieronder het begeleidingsdocument lezen.

Bijlagen