038 - 376 30 39

Contact

Contact tussen ouders en school (en vice versa) vinden we heel belangrijk.

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kan dit praktisch altijd. Een telefoontje, briefje of mail is voldoende. De leerkracht zorgt er voor, dat er een tijdstip gevonden wordt, waarop rustig gepraat kan worden.
emailadressen van de leerkrachten

De schoolcoördinator is op maandag, dinsdag en vrijdag bereikbaar.
Nynke van der Eijk-Schrijver           
tel. school:  038-3763039
e-mail:        nynkevandereijk@stichtingcambium.nl

De intern begeleider is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Wieteke Klijnstra
tel. school:  038-3763039
e-mail:        wietekeklijnstra@stichtingcambium.nl

Met de directeur kunt u het beste telefonisch een afspraak maken.
Elvrie Croes, directeur                                                 
tel. school:   038-3763039
e-mail:         elvriecroes@stichtingcambium.nl