IKC

Peuteropvang

De organisatie van de peuteropvang is in handen van de Stichting Kindcentrum Oldebroek.
Een aantal morgens in de week komen de peuters bijeen in onze school. De meeste peuters die onze locatie bezoeken stromen daarna door naar onze groep 1. Met de leidsters van de opvang is regelmatig contact zodat de overdracht van de leerlingen goed geregeld is en de ontwikkeling van het kind al goed in beeld is wanneer het binnenkomt in groep 1.
Met enige regelmaat werken de peuters en groep 1 en 2 samen aan een thema.
Aanmelden voor de Peuteropvang kan via 06 20469317.
Meer informatie vindt u op www.skgo.nl

Buitenschoolse opvang

Elke middag kunnen de leerlingen deelnemen aan naschoolse opvang. BSO “Deugniet” is gehuisvest in IKC De Vlinder. De BSO zorgt ervoor dat er voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Soms zijn er workshops, van dansles tot voetbaltraining.
De Stichting Kindcentrum Oldebroek is verantwoordelijk voor de organisatie. Informatie opvragen of aanmelden kan via 06 20469317.

De Bron is onderdeel van: