Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur

CBS De Bron hanteert een continurooster. De kinderen lunchen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag samen met de groepsleerkracht. Na de lunch spelen ze op het schoolplein onder toezicht van de TSO.

Naar binnen

Beide buitendeuren gaan om 10 voor half 9 open. De kinderen mogen dan naar binnen. Voor schooltijd is er geen pleinwacht. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen tot de deur opengaat. Om half 9 begint de school en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn.

Kort overleg met de leerkracht

Korte dringende boodschappen kunnen doorgegeven worden aan de leerkracht, ook voor schooltijd. Op dat moment heeft de leerkracht geen tijd voor een uitgebreid gesprek. Hij/zij heeft dan de verantwoording voor de kinderen. Wel kunt u op dat moment een afspraak maken voor ’s middags na schooltijd of later.

Afspraken bij regenachtig weer

Bij slecht weer hoeven de kinderen niet op het schoolplein te blijven wachten. Ze kunnen dan 10 minuten voor aanvang schooltijd naar binnen. De pauze wordt bij slecht weer ook binnen doorgebracht.

De Bron is onderdeel van: