Inloggen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op deze pagina kunt u met uw wachtwoord inloggen om in het leerlingvolgsysteem te komen. Daar kunt u de ontwikkeling en de leerresultaten van uw kind volgen. Als u vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de eigen leerkracht.

https://ouders.parnassys.net

De Bron is onderdeel van: