Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:

Wie zijn wij: Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van christelijke basisschool de Bron.

Wat doen wij: Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders.

Hoe doen wij dat: Wij zijn een MR die gericht met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel van heldere regels en open communicatie.

U kunt contact opnemen met de MR via mrdebron@stichtingcambium.nl

 

De Bron is onderdeel van: