Ouderwerkgroep

De leden van de ouderwerkgroep worden gekozen door en uit de ouders. Als er een vacature is, kan een ouder zich ook zelf opgeven voor de OWG. De communicatie hierover verloopt via de nieuwsbrief.

De ouderwerkgroep wil het contact tussen school en ouders bevorderen, o.m. door het helpen organiseren van fietspuzzeltochten, ouderavonden enz. of door ook zelf activiteiten te organiseren voor de kinderen en ouders/verzorgers.

De ouderwerkgroep ondersteunt het team o.a. bij allerlei activiteiten zoals de koningsspelen, startactiviteit, avondvierdaagse, sint, kerstĀ e.d.

Om de zes weken vergadert de ouderwerkgroep. Allerlei praktische zaken, die van belang zijn voor kinderen, school en ouders worden dan besproken.

Wilt u met de ouderwerkgroep in contact komen? Dan kunt u contact opnemen met Nynke van der Eijk nynkevandereijk@stichtingcambium.nl.

 

De Bron is onderdeel van: