Ouders

Graag betrekken we u, als ouder(s)/verzorger(s), bij het onderwijs aan uw kind op De Bron. Uw betrokkenheid is immers van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind.

  • In de periodieke 10-minuten-gesprekken staan zowel uw belangen als de vorderingen van uw kind centraal.*
  • Tijdens de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar geven we u graag een kijkje in het dagelijks leven in de groep van uw kind.
  • Ook leuke en minder leuke of praktische nieuwtjes zijn onderdeel van het schoolleven van uw kind. We houden u hiervan graag op de hoogte via de digitale nieuwsbrief.
  • En omdat we altijd hulp kunnen gebruiken om de schooltijd van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken, vragen we u in de ‘klussenbrief’ om u minimaal voor één activiteit op te geven waarbij wij een beroep op u kunnen doen. Vele handen maken samen licht en gezellig werk!

* Er kunnen zaken zijn die zich niet zo gemakkelijk laten bespreken. In dat geval kunt u een apart gesprek aanvragen.

 Contact tussen ouders en school (en vice versa) vinden we heel belangrijk. Als u iemand van school wilt spreken, kan dit praktisch altijd. Een telefoontje, briefje of mail is voldoende en we zoeken samen naar een moment waarop we kunnen afspreken.

De schoolcoördinator is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar.
Nynke van der Eijk (ma/di/vrij)
tel. school: 038-3763039
e-mail: nynkevandereijk@stichtingcambium.nl

De intern begeleider is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Wieteke Klijnstra
tel. school: 038-3763039
e-mail: wietekeklijnstra@stichtingcambium.nl

Met de directeur kunt u het beste telefonisch een afspraak maken.
Elvrie Croes, directeur
tel. school: 038-3763039
e-mail: elvriecroes@stichtingcambium.nl