Klachten / vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, is het in de eerste plaats goed dit met de betrokken leerkracht op te nemen.

Wanneer het overleg niet tot een oplossing leidt, dan kunnen ouders zich richten tot de directie. Als ook dit niet het gewenste resultaat geeft, kunt u contact opnemen met de interne- of externe vertrouwenspersonen en daarna met de bestuurder.

 

De Bron is onderdeel van: