Stichting Cambium

Stichting Cambium is een professionele organisatie voor protestants-christelijk basisonderwijs op de Noordoost Veluwe. Onze acht basisscholen bevinden zich in de plaatsen Heerde, Veessen, Hattem en Wezep. Ze bieden onderdak aan zo’n 1800 leerlingen.

Cambium is de Latijnse naam voor de groeilaag van een boom. Het is een dun laagje net onder de schors. Daarbinnen vindt het transport plaats van water en voedingsstoffen. Van de wortels tot in de puntjes van bladeren en bloemen. Ook worden er afvalstoffen afgevoerd. Bovendien vindt er door celdeling groei plaats. Groeien door te delen dus.

Stichting Cambium wil als onderwijsorganisatie zijn als de groeilaag van een boom. Onze medewerkers werken gestaag aan de groei van kinderen tot verantwoordelijke volwassenen in een zinvolle wereld. Ze doen dat door hun kennis en vaardigheden met hen te delen. Groeien door te delen dus.

Stichting Cambium: groeien door te delen

www.stichtingcambium.nl

De Bron is onderdeel van: