Informatie sport/gym

De kleutergroepen gymmen in het speellokaal van IKC De Vlinder.

De groepen 3 en 4 gymmen in het gymlokaal van IKC De Vlinder.

Vanaf groep 5 gymmen de groepen in sporthal De Kamphal.

De Bron is onderdeel van: