Informatie sport/gym

De groepen 1 t/m 3 gymmen in het gymlokaal van IKC De Vlinder.

Vanaf groep 4 gymmen de groepen in sporthal De Kamphal.

De Bron is onderdeel van: